Euro 5 subvencije

Kot so nam potrdili v Ekološkem skladu, ki je s strani vlade zadolžen za izvajanje sheme subvencioniranja, se bo težko pričakovani razpis za dodelitev Euro 5 subvencij predvidoma odprl prihodnji mesec.

Do subvencij bodo upravičeni vsi imetniki prevozniških licenc s sedežem v Sloveniji, ki so registrirani za opravljanje gospodarske dejavnosti 49.410 – Cestni tovorni promet, uveljavljati pa jih bo mogoče za nabavo novih vozil, največje dovoljene skupne mase nad 12 ton, torej kategorije N3.

Osnovo za subvencija predstavlja razlika v ceni med Euro 4 in Euro 5 vozili – ta je določena fiksno na 5750 evrov na podlagi izračunov za minulo leto. Podjetja bodo od tega zneska upravičena do sorazmernega deleža subvencije, ki bo odvisna od velikosti podjetja. Splošna subvencija bo predvidoma znašala 50%, za srednja podjetja 60% in za mala podjetja do 70% osnove.

Euro 5 subvencije bo, sodeč po vladnem gradivu moč uveljavljati za nabavo vozil v roku od 1. januarja letos, pa vse do 30. septembra prihodnje leto, oziroma porabe 4.000.000 evrov za to namenjenih sredstev, ko bo Euro 5 postal obvezen okoljski normativ. Za vse prejemnike subvencij bo veljala tudi prepoved odtujitve vozila za najmanj dve leti, sicer bo moral prejemnik subvencijo vrniti skupaj z zamudnimi obrestmi, deležen pa bo tudi prepovedi prejema državne pomoči za naslednjih 10 let.

Subvencijsko shemo mora potrditi še Evropska komisija, podoben sistem pa že poznajo v več drugih evropskih državah.