Zaradi biogoriv dražji AdBlue?

Po podatkih AdBlue Monitor se je od začetka leta cena dodatka AdBlue na mednarodnih trgih dvignila za 9 centov / litier, zaradi rasti cen sečnine – ki je poleg demineralizirane vode glavna sestavina dodatka – pa gre pričakovati, da se bo rast cen dodatka AdBlue še nadaljevala. Od začetka leta 2016 se je cena sečnine že podvojila.

Samo v letu 2016 se je na mednarodnem trgu cena sečnine zvišala iz 272 na 415 dolarjev. Glavni krivec za to naj bi bilo kmetijstvo. Proizvodnja mineralnih gnojil je z 80% največji porabnik sečnine, pri tem pa gre največji delež rasti povpraševanja po mineralnih gnojilih po mnenju strokovnjakov, poleg rasti prebivalstva v državah v razvoju, pripisati prav proizvodnji biogoriv. Samo v ZDA se je pridelek koruze, ki je lani znašal rekordnih 333 milijonov ton, v primerjavi z letom poprej povečal za 24%, večina tega prirastka pa je namenjena proizvodnji etanola. Letos naj bi bile te številke še višje, saj naj bi bilo po podatkih IFDC (mednarodnega centra za plodnost tal in napredek poljedelstva) proizvodnji etanola namesto 20 namenjenih kar 25% pridelka koruze.

Nekoč smo poznali dve ločeni gospodarstvi, za prehrano in energetiko, pridelava biogoriv pa briše meje med obema. V ZDA vlada subvencionira proizvodnjo etanola z 51 centi (ameriškega dolarja) na galono (3,8 litra) in večji proizvajalci sklepajo pogodbe o dobavi le s tistimi pridelovalci, ki jim zagotavljajo največji hektarski donos. Posledično pa slednji uporabljajo vse več gnojil.
Phil Humphres
, analitik pri nevladni organizaciji IFDC

Po mnenju strokovnjakov, se je ob čedalje večjih svetovnih potrebah po gnojilih in rasti cen osnovnih surovin, del povpraševanja iz gnojil na osnovi dražjega diamonijevega fosfata (DAP), cena tega je v letu 2007 zrasla iz 252 na 752 ameriških dolarjev za tono, premaknil na cenejša gnojila na osnovi sečnine. Po projekcijah mednarodnega združenja proizvajalcev gnojil IFA iz leta 2002, naj bi potrebe proizvajalcev mineralnih gnojil po dušiku, sečnina ga vsebuje kar 46%, do leta 2010 rasle za nekaj manj kot 2% letno, kot kaže pa bo, glede na zadnje trende, potrebno te podatke popraviti.
Do podražitev prihaja v občutljivem trenutku

AdBlue je osnovni pogoj za delovanje sistema s selektivnim katalizatorjem za naknadno obdelavo izpušni plinov SCR, ki je bil do nedavnega edini sistem na trgu, ki gospodarskim vozilom omogoča doseganje normativov Euro 5. Pred kratkim je na trg postavila novo generacijo XPI motorjev Scania, pri nas še niso na voljo zaradi neustreznega goriva, konec meseca jih bo predstavil še MAN. Tako Švedi kot Bavarci  izpolnjejo prihodnjih Euro 5 normativov s sistemom ponovnega kroženja izpušnih plinov EGR, torej brez uporabe sečnine. Po ocenah večine proizvajalcev so rešitve z uporabo AdBlue iz stroškovnega vidika še vedno smotrnejše, čeprav je potrebno enačbo, ki vključuje prihajajoče pogonske agregate s sistemom EGR, šele postaviti. V primeru še nadalnje izrazite rasti cen, pa lahko strateške karte na trgu premeša tudi sečnina. Poraba dodatka AdBlue pri tovornjaku namreč navadno znaša od 3-5% porabe dizelskega goriva.

AdBlue je tržno ime za AUS32, 32,5% vodno raztopino sečnine. Blagovna znamka AdBlue je sicer v lasti VDA, nemškega združenja avtomobilske industrije. Po napovedih VDA, naj bi povpraševanje po modri tekočini do leta 2012, časa nastopa normativov Euro 6, naraslo iz enega na skoraj štiri milijone ton.

Preberite še:

Avstrijci znižali davek na tovorna vozila

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *